Select Page

Mulhof

Wenst u meer info of heeft u interesse om te kopen?

Mulhof

Wenst u meer info of heeft u interesse om te kopen?

Mulhof

Wenst u meer info of heeft u interesse om te kopen?

Mulhof

Wenst u meer info of heeft u interesse om te kopen?

Mulhof is …

Een deel van de schoolsite Sint-Gabriël. Op vandaag omvat dit deel van het perceel een groot aantal leegstaande bouwvolumes. De voormalige schoollokalen zijn niet meer brandveilig en voldoen niet meer aan de hedendaagse bouwnormen. De aanwezige kapel wordt niet meer gebruikt. Gezien de omgeving in volle ontwikkeling is (WZC Sint-Raphaël, verschillende sociale woonprojecten, …) is het opportuun om deze lege site nieuw leven in te blazen.

Mulhof wordt …

Een hedendaags nieuwbouwproject met 86 levensbestendige woongelegenheden. De appartementen worden opgetrokken rondom twee semi-publieke binnenpleinen met elk een eigen karakter. De ondergrondse parkeergarage zorgt er voor dat er geen wagens op het maaiveld zichtbaar zijn, met uitzondering van een 12-tal bovengrondse parkeerplaatsen. Verder worden er aanzienlijke groenaanplantingen voorzien en wordt het achterliggende natuurgebied opgewaardeerd en toegankelijk gemaakt voor de zwakke weggebruikers.

86 nieuwbouw assistentiewoningen met 1,2 of 3 slaapkamers

  • Groepspraktijk aan straatzijde

  • 2 semi-publieke binnenpleinen met elk een eigen karakter 

  • Aanleg publiek toegankelijke trage wegen

  • Collectieve afvalophaling

  • Aanzienlijke groenaanleg collectieve delen

  • Behoud & versterking achterliggend natuurgebied

  • Hoge ambitie duurzaamheid

  • 120 ondergrondse parkeerplaatsen

  • 12 bovengrondse parkeerplaatsen

  • 230 fietsstalplaatsen

Contacteer ons

Mulhof

14 + 10 =