Select Page

Mulhof is …

Een schoolsite die momenteel voor een groot deel leeg staat (overige deel nog in gebruik door kleuter- & basisschool). De leegstaande gebouwen hebben allerlei gebreken. Achterste vleugel zit met betonrot. Vooraan is het zeer moeilijk om alles brandveilig en toegankelijk (naar de normen van vandaag) te krijgen. Daarom voorzien we om al de leegstaande gebouwen te slopen. (dit maakt dat ondergronds parkeren mogelijk wordt, geothermie makkelijker te implementeren is, …)

Mulhof was …

Voor de site werd reeds een bouwaanvraag ingediend in 2019. De aanvraag voorzag toen (enkel) in 86 erkende assistentiewoningen. Deze aanvraag werd ingetrokken omdat partner Zorgdorpen (zie verder) in het verhaal kwam. Dankzij hun concept kan een meer gevarieerd aanbod gecreëerd worden op de site (i.p.v. enkel assistentiewoningen). Dit is niet alleen goed voor de site maar ook voor de omgeving. We denken nu een complementaire zorgsite tot stand te brengen in Liedekerke. Het bouwconcept van de eerdere aanvraag blijft echter wel behouden.

Mulhof wordt …

Een hedendaags nieuwbouwproject met 50 levensbestendige zorgkamers, 51 erkende assistentiewoningen en ondersteunende functies. Al de woongelegenheden worden opgetrokken rondom twee semi-publieke binnenpleinen met elk een eigen karakter. De ondergrondse parkeergarage zorgt er voor dat er geen wagens op het maaiveld zichtbaar zijn, met uitzondering van 25 bovengrondse parkeerplaatsen. Verder worden er aanzienlijke groenaanplantingen voorzien en wordt het achterliggende natuurgebied opgewaardeerd i.s.m. Natuurpunt en doorwaadbaar gemaakt voor de zwakke weggebruikers. Het gebouwontwerp is van KRAS architecten uit Gent.

Situering

De huidige bouwaanvraag is opgebouwd uit verschillende elementen. Twee kloeke gebouwvolumes geven vorm aan de site. Het noordelijke gebouwvolume (A), nabij de Sint-Gabriëlstraat, omvat de 50 zorgkamers. Het zuidelijke gebouwvolume (B) omvat de 51 erkende assistentiewoningen. Nog zuidelijker wordt een zone afgestaan aan en aangelegd door Natuurpunt (C). Het project is op deze manier complementair aan haar onmiddellijke omgeving. Want in het oosten is het woonzorgcentrum SARA terug te vinden (D). In het westen van de projectsite is de kleuter- en lagere school gesitueerd (E).

Assistentiewoningen

Er worden in bouwvolume ‘B’ 51 erkende assistentiewoningen voorzien. Een erkende assistentiewoning is een woning/appartement aangepast aan de noden van het ouder worden. Als 65-plusser kunt u er zelfstandig wonen, ook wanneer het wat moeilijker gaat. Zo zijn al de ruimtes rolstoeltoegankelijk en drempelloos, is er een oproepsysteem met permanentie, etc. De assistentiewoningen in het Mulhof zullen allemaal voldoen aan de door de Vlaamse Overheid opgelegde erkenningsvoorwaarden. Als tegenprestatie kunnen eigenaars deze woningen aankopen tegen een verminderd BTW-tarief en krijgt men vrijstelling van onroerende voorheffing. Er wordt een samenwerkingsverband opgezet met zowel het naastgelegen woonzorgcentrum SARA (Sint-Raphaël) als met de zorgverstrekkers van de zorgkamers (vleugel A) om ten alle tijde de beste zorgen te kunnen garanderen. Er worden zowel één-, twee- als drieslaapkamer assistentiewoningen voorzien.

Zorgkamers

De 50 zorgkamers in gebouwvleugel ‘A’ zijn allen compacte maar volwaardige woongelegenheden. Deze appartementen dienen voor de huisvesting van personen met een beperking. Deze beperking kan zowel motorisch, mentaal, psychisch, … zijn. Er wordt expliciet ingezet op een gemengd doelpubliek met beperking. Veelal zijn het personen die momenteel buiten de bestaande vangnetten vallen (wachtlijst, geen ‘zorgrugzakje’ …). En die met een minimum aan ondersteuning capabel zijn om zelfstandig te wonen. Deze gebouwcluster is dan ook voorzien van 2 ‘conciërgewoningen’ voor de woonassistenten die de zorgkamers van permanente ondersteuning te voorzien (24h/24h). Verder is er ook een gemeenschappelijke ruimte ten behoeve van deze doelgroep. Zorgdorpen zal instaan voor de uitbating van deze zorgkamers in samenwerking met lokale partners.

Groen

De site is op vandaag grotendeels verhard en versteend. Voorliggende aanvraag voorziet in het rooien van 12 naald- en 16 loofbomen. Maar evengoed in de heraanplant van 60 nieuwe inheemse bomen in en rondom de nieuwe gebouwvleugels. Voor de omgevingsaanleg wordt beroep gedaan op landschapsarchitect BuroBuiten. Achter gebouwblok B ligt nog een brandweg voor de brandweer. De gronden ten zuiden van deze brandweg zullen worden overgedragen aan Natuurpunt. Mede dankzij deze gronden kunnen zij de vallei van de Pallitsebeek verder opwaarderen en doorwaadbaar maken. Zo zal er op termijn voorzien worden in een verbindingsweg over dit terrein van oost naar west (WZC Sara richting Mulhofstraat).

Mobiliteit

De volledige site is doorwaadbaar voor zwakke weggebruikers (blauwe pijlen), zowel voor bewoners als buurtbewoners. Op deze manier wordt getracht om het natuurgebied van de Pallitsebeek in het zuiden beter bereikbaar te maken. Gemotoriseerd vervoer van bewoners en bezoekers vindt slechts via 1 aansluiting met de Sint-Gabriëlstraat toegang tot de site (gele pijlen).  Dit is tevens de toegang tot de ondergrondse parking.

Parking

De bewoners van de zorgkamers beschikken zelden over een eigen wagen en vallen veelal terug op de fiets of scooter/scootmobiel. Als gevolg worden op heel de site voldoende fietsenstalplaatsen voorzien. Bovengronds zijn er over de volledige site ca. 98 fietsenstalplaatsen (F) voorzien. Ondergronds in de ondergrondse parking zijn verschillende fietsenlokalen voor in totaal ca. 106 plaatsen voor fietsen. Er is telkens ook ruimte voorzien voor het stallen van een scooter of scootmobiel. Bij het binnenrijden van de site is een parking (P1) voorzien met 25 staanplaatsen voor wagens. De ondergrondse parking (P2) is geschikt voor het stallen van 51 wagens. Als gevolg zal de site haar parkeerdruk volledig opvangen op eigen terrein.

Download

Wilt u nog meer inzicht krijgen in het project, download dan hier de beschrijvende nota van de architect, de inplantingsplannen, het landschapsontwerp en de mobiliteitstoets. Wenst u nog meer plannen te bekijken of hebt u andere vragen? Aarzel niet ons te contacteren. We zijn steeds bereid het project verder persoonlijk aan u toe te lichten!

Nieuwbouwproject met erkende assistentiewoningen & zorgkamers

  • 51 erkende assistentiewoningen

  • 50 zorgkamers voor personen met een beperking

  • 2 conciërgewoningen
    Ondersteunende functies

  • 204 fietsenstalplaatsen

  • 76 autostaanplaatsen

  • Volledig doorwaardbaar gebied

  • Aanzienlijke groenaanleg & opwaardering van de vallei van de Pallitsebeek

Contacteer ons voor een persoonlijke afspraak

15 + 5 =